Możliwości produkcyjne

Produkcja

Posiadamy kompletnie wyposażoną halę produkcyjną. Nasi pracownicy to wieloletni praktycy, których doświadczenie poświadczone jest certyfikatami wydanymi przez UDT.
Jesteśmy w stanie wykonać urządzenia:
  • O ciśnieniu do 400 bar
  • Średnicy 4000mm
  • Długości 30m
  • Grubości ścianki 120mm
  • Temperaturze projektowej minimalnej -196℃